• +371 67520855
 • Sdvnrevs@riga.lv
 • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
 • Ziņas

  Sveicam talantīgās mākslinieces un skolotāju Людмила Стародубова , kas saņēma diplomus un atzinības rakstu par dalību mākslas darbu konkursā-izstādē “Ziedonis.Pasaule.Es”

  Sveicam talantīgās mākslinieces un skolotāju Людмила Стародубова , kas saņēma diplomus un atzinības rakstu par dalību mākslas darbu konkursā-izstādē “Ziedonis.Pasaule.Es”

  Возможно, это изображение 4 человека, люди стоят и в помещении

  Возможно, это изображение текст «RIGASI INTERESU ZGLMBAS METODISKAIS CENTRS Rigas Vizuălãs un vizuãli plastiskas mäkslas darbu konkurss- izstäde Ziedonis. Pasaule. Es. DIPLOMS par darbu Ziedona un mana sarkanã pasaule Il PAKÃPE Milana Veličko klašu grupa Šimona Dubnova Rigas Ebreju vidusskola pedagogs Ludmila Starodubova Aã Elizabete Pavlovska Inga Cimina leva Rituma Igors Bernäts Rigas Interešu izglitibas metodiskă centa vaditája Vêrtešanas komisija Metcakks Es PASAULEES Ziedonise CALILLOMETSOGS Krasainas ESPASAULE EsMetocikls Rigà 2022»

  Нет описания фото.

  Возможно, это изображение текст