• +371 67520855
 • Sdvnrevs@riga.lv
 • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
 • Новости

  Aicinām skolēnus mācīties mūsu vidusskolā!

  Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Š.Dubnova Rīgas Ebreju
  vidusskolā!

  Vidusskolā piedāvājam apgūt 2 padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

  ❖ Ja Tevi interesē DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS — papildus pamatkursa jomām Tev
  būs iespēja padziļināti apgūt dizainu un tehnoloģijas, svešvalodu un gūt zināšanas
  specializētos kursus – digitālais dizains, robotika, uzņēmējdarbības pamati.

  ❖ Ja Tevi interesē VALODAS UN KULTŪRA — papildus pamatkursa jomām Tev būs
  iespēja padziļināti studēt svešvalodu, sociālās zinības, kultūru un mākslu un apgūt
  specializētos kursus- krievu valoda un literatūra, ivrita valoda, vācu vai franču valoda,
  uzņēmējdarbības pamati, psiholoģija.

  Papildus pēc izvēles piedāvāsim padziļināti apgūt bioloģiju, fiziku un ķīmiju, kā arī nacionāla
  cikla priekšmetus.

  Skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta
  personāla (psihologa, sociālā pedagoga, karjeras konsultanta) pakalpojumi.

  ➢ Informācija par uzņemšanas noteikumiem un programmām:

  Iesniegumu mācībām 10.klasē vecāki var uzrakstīt klātienē vai elektroniski, nosūtīt uz skolas epastu sdvnrevs@riga.lv sākot ar 03.06.2020. Iesnieguma paraugs pieejams

  ➢ Dokumentu pieņemšana:

  no 2020.gada 15. jūnija līdz 29.jūnijam no plkst. 10.00 līdz 14.00. skolas kancelejā
  (212.kabinetā)

  ➢ Vecāki iesniedz skolā šādus dokumentus:

  1. parakstītu iesnieguma veidlapu par izglītojamā uzņemšanu. (Ja iepriekš nosūtītais uz skolas epastu iesniegums nav skenēts vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu);
  2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta oriģinālu, un nokārtotā centralizētā
  eksāmena sertifikāta kopiju (ja CE tiks kārtots);
  3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u)
  izglītojamam (ja nav mūsu skolas skolēns);
  4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu (ja nepieciešams).

  Uzņemšanas noteikumi
  Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas piedāvātās programmas 10.klasē
  Facebook
  revs.lv

  Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas administrācija