• +371 67520855
  • [email protected]
  • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
  • Ziņas

    Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

    Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

    https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldibas-vidusskolu-kombineta-iestajparbaudijuma-skolenu-uznemsanai-10-klases-rezultati-7337