Skolas administrācija

Direktore
Karīna Brikmane
67105853

Direkores vietnieces izglītības jomā
Elīna Faļkenšteina
Kristīna Sergejeva
67105858

Direktores vietniece audzināšanas jomā
Estere Andrejeva
67105858

Direktores vietniece pamatizglītības pirmajā posmā
Jeļena Judelsone
67105858

Direkotra vietnieks administratīvi – saimnieciskajā jomā
Gvido Voroņenko
67105855

Lietvede
Sandra Kravčenkova
67105852, plkst. 8:30-16:30