• +371 67520855
 • info@revs.lv
 • Miera iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
 • Школьное самоуправление

  Skolēnu parlaments

  Skolēnu parlaments — Knesets

  Parlaments- tā ir vieta, kur soli pa solim tiek apspriestas idejas, uzklausīti viedokļi un galu galā rezultātā tiek organizēti skolas pasākumi un notikumi!
  Uzdevumi:

  • Aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izlaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības, ievērojot ebreju tautas tradīcijas un vērtības
  • Organizēt dažādus konkursus, svētku koncertus un sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības u.tml.
  • Iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1.-12. klasei.
  • Skolas tēla popularizēšana, tradīciju kopšana.
  • Darbība projektos, jaunatnes darbā.
  • Sadarbība ar skolēnu vecākiem, skolas padomi, skolas administrāciju.
  • Veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām.
  • Veicināt mācību kvalitātes paaugstināšanu.
  • Izstrādāt gada un mēnešu plānus.
  • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
  • Atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.